Раскіданае гняздо

АсобыЛявон Зяблік пажылы гаспадар кульгавы гадоўпад Марыля яго жонка нараклівая замучаная. Жыццём кабеціна гадоўСымон г. Зоська г. Данілка г. Аленка г. Юрка г.


Таміла Абразок з народнага жыцця

Кароткі змест. Пачатак паэмы смутак і радасць лірычнага героя ад вяртання ў родныя мясціны. Свет не змяніўся вёска як і раней зрошвае потам надзеі палоскі а зло не знікае.


Людзі на балоце

Кароткі зместЧастка першаяРаздзел першы Вёска Курані стаяла сярод балот як на востраве большую частку года адрэзаная ад усяго свету. У гэту чэрвеньскую раніцу куранёўцы збіраліся на сенакос.


Пошукі будучыні

Першая частка. Украдзенае маленства “Тыя гады прымусілі нас змалку дзён прывучвацца да плута і касы, да пілы і сякеры, да гэбля і долата, да молата і кавадла. Гэтае начынне і прыламзе, па якім яшчэ нядаўна хадзілі бацькавы рукі, было яшчэ і цяжкое і вялікае кожнаму з нас...” - зазначае на пачатку рамана аўтар.


Его батальон

Траншея неглубокая, сухая и пыльная — наспех отрытая за ночь в только что оттаявшем от зимних морозов, но уже хорошо просохшем пригорке. Чтоб не высовываться, Волошин стоял согнувшись, при его высоком росте это было утомительно. Меняя позу, он свалил с бруствера комок земли, больно ударивший сидящего рядом Джима, послышался обиженный собачий визг.


Радавыя

РадавыяДраматычная балада ў дзвюх дзеях. Дзеючыя асобы Дугін. Дзерваед балада ў дзвюх дзеях. Дзеючыя асобы Дугін Дзерваед Бушцец Салянік Адуванчык Маря Ліда Вера Жанчына Люська Лейтэнант Тэлефаніст Глуханямы Кароткі зместДзея першая.


Знак бяды

Кароткі змест: Аповесць пачынаецца з апісання месца, дзе стаяў хутар. Мала што тут нагадвае былую сядзібу. I на ўсім ляжыць знак няшчасця, знак даўняй бяды.


Война и мир

Том первый часть i Июль года. У Анны Шерер фрейлины приближенной императрицы. Марии Федоровны больший прием несмотря на грипп модное словечко которым она якобы страдает.


Экономические реформы перестройки

В марте 1985г.после смерти Черненко новым генера-льным секретарем был избран М.С.Горбачев.Он родился на Ставрополье в 1931 г.В 1955 г.Михаил Сергеевич поступил на юридический факультет МГУ,по окончании кото рого перешел на комсо-мольскую,а затем пар-тийную работу.В 1970 г. он возглавил Ставропо-льский крайком партии, а в 1978 г.стал секрета-рем ЦК по вопросам се-льского хозяйства.В 1980 г.


Завеі снежань

Кароткі зместЧастка першая. Ганна ўсім хто цікавіўся адказвала і паказвала што ёй жывецца добра і бесклапотна. Але глыбока ў душы жыў неспакой Яўхім слоў на вецер не кідаў да таго ж Ганна трэці месяц насіла ў сабе зместЧастка першая.